STOPA DZIECKA – GTS PEDIATRIA

2300,00  z VAT

3 w magazynie

Płatności obsługiwane przez
Kategoria:

Opis

Wady stóp u dzieci i dojrzewającej młodzieży to często rozpoznawany problem. Problem większości rozpoznań, m.in. o czym informują nas badania jest medykalizacja fizjologii, brak obiektywizacji swoich badań i spojrzeń, a przez to brak celowanego leczenia i finalnie efektu.

Stopa dziecka – w przeciwieństwie do harmonijnego rozwoju samego dziecka rozwija się bardzo żywiołowo. Gdzie światowej klasy specjaliści ciągle myślą nad określeniem i opisaniem standardu diagnostycznego wad stóp w pediatrii i ciągle go nie ma – liczy się konkretne i obiektywne badanie, nie tyle samej stopy co samego dziecka.

Szkolenie opiera się na przedstawieniu wiedzy z zakresu samej fizjologii rozwoju stopy dziecka, a także patofizjologii i patomechaniki tworzenia się wad, tych częstych i prostych jak i złożonych i rzadszych. Przedstawione zostaną protokoły diagnostyczne, którymi fizjoterapeuta powinien się posługiwać jak i dalsze postępowanie w przypadku np. podejrzenia wady złożonej lub innej. Przedstawione zostaną również przykładowe postępowania i narzędzia, które może fizjoterapeuta wykorzystać w leczeniu czy współleczeniu dziecka z daną wadą (w tym pewne techniki manualne jak i strategie kinezyterapii).

Diagnostyka przede wszystkim i działanie oparte na faktach – nawet jeżeli skutkiem procesu diagnostycznego będzie zdyskwalifikowanie SAMEJ STOPY z fizjoterapii na korzyść fizjoterapii dziecka to rdzeń szkolenia, które jest MEDYCZNYM KLINICZNYM SZKOLENIEM z zakresu badania i terapii wad prostych i złożonych stopy dzieciaka.

 Dzień I (9:00-17:00)

 • Omówienie ontogenezy rozwoju kończyny dolnej u dziecka począwszy od narodzin po dojrzałość aparatu ruchu
 • Omówienie czynników wpływających na rozwój kończyny dolnej i stóp z podziałem na czynniki zewnątrzpochodne i wewnątrzpochodne
 • Anatomia stopy dziecka na różnych etapach rozwoju – różnice i podobieństwa, czuli czego należy wymagać od stopy dziecka na różnych etapach rozwoju
 • Czym jest tak zwane płaskostopie pediatryczne nie będące wadą i jakie są jego granice i formy oceny
 • Typologie płaskostopia zależne od wieku
 • Operacje – kiedy w ogóle to rozważać?
 • Rozwój osiowości kończyny dolnej – na ile można pozwolić dziecku na wychodzenie w rozwoju poza tzw. Osiowość i symetrię w ujęciu tworzących się wad stóp
 • Od chwytu do podporu i od podporu do chwytu – czyli jak rozwija się funkcja stopy dziecka?
 • Rozwój zaburzeń torsyjnych kończynie dolnej, czyli ocena profilu rotacyjnego u dziecka:
   • Tibial torsion (exterlnal/internal)
   • Wady jednopłaszczyznowe w stopie (MTA, stopa odwiedziona)
   • Staw biodrowy (antetorsja / retrowersja)
   • Zależność statyczno – dynamiczna miednicy
 • Zespół Blount’a – pozornie jedynie zaburzenie torsyjne, a praktycznie złożony problem wielopłaszczyznowy. Jak ocenić by nie przegapić oraz jakie są strategie leczenia?
 • Stopa przywiedziona – co możemy zrobić i jak nie pomylić się w diagnostyce?
 • Omówienie protokołu leczenia i kwalifikacji dziecka do leczenia wady stopy przywiedzionej zależnej od stopnia, korektywności oraz wieku
 • Czy terapia manualna ma jakikolwiek wpływ na proces leczenia wybranych wad stóp? Jaka jest rola terapii manualnej i jakie jest zapotrzebowanie jej w procesie rehabilitacji takich dzieci?
 • Wady palców u dzieci (curly toe, twisted toe, overlapping)
 • Definicja i metody oceny płaskostopia pediatrycznego, kiedy już staje się problemem:
   • Ocena typu
   • Ocena stopnia
   • Ocena korektywności
   • Ocena dynamiczna
   • Wnioskowanie kliniczne + strategie leczenia

Dzień II (9:00-17:00)

 • Stopa końsko – szpotawa omówienie definicji, przyczyn oraz patofizjologii
 • Omówienie biologii tkanek miękkich dziecka z wada stopy końsko – szpotawej
 • Strategie leczenia dziecka z wadą stopy końsko – szpotawej zgodne ze standardem międzynarodowym
 • Rola fizjoterapeuty w procesie leczenia dziecka z wadą stopy końsko – szpotawej. Jakie zadania stawia współczesna wiedza i nauka przed fizjoterapeutą?
 • Rola fizjoterapeuty w procesie leczenia dziecka ze stopą końsko – szpotawą, w momencie wychodzenia dziecka z okresu szynowania? Na co terapeuta ma zwracać uwagę, jak oceniać, jak monitorować i co zalecać? Przykłady ćwiczeń.
 • Wady złożone stóp: CVT, OT, SKEW FOOT, epiphyseal bracket i inne wybrane wady złożone oraz genetyczne. Omówienie standardów diagnostycznych, leczniczych i czy we wszystkich wadach fizjoterapia samej stopy ma jakikolwiek sens?
 • Omówienie możliwości terapeutycznych wad złożonych od gipsowania, szynowania, ortezowania, bandaży, taśm typu taping (omówienie skuteczności i sensowności działania)
 • Plan opieki fizjoterapeutycznej dziecka po ściągnięciu szyny – program terapeutyczny, rekomendacje.
 • Omówienie doboru zaopatrzenia ortopedycznego – przedstawienie realne wybranych typów szyn, butów, ortez.
 • Przedstawienie manewrów terapeutycznych (manualnych) w przygotowaniu stopy do ćwiczeń (MTA, CVT i inne)
 • Stopa w chorobie Charcot-Marie-Tooth’a (CMT). Omówienie istoty choroby, objawów, przyczyn. Czym charakteryzuje się stopa dziecka z CMT? Jakie sa standardy leczenia począwszy od fizjoterapii dziecka po techniki zachowawcze w postaci gipsów/ortez oraz operacji. Przeanalizowanie postępowania fizjoterapeutycznego?
 • Idiopatyczny chód na palcach u dzieci.
   • Czym jest?
   • Przyczyny występowania
   • Profil dziecka, który może wytworzyć problem chodu na palcach
   • Metody oceny i monitorowania profilu napięcia, zakresu ruchu tkanek miękkich podudzia
   • Precyzyjne określenie zakresu ruchu – kiedy koniecznie należy wdrożyć działanie terapeutyczne w tym również ortezowanie czy nawet gipsowanie
   • Złożoność problemu, który może współwystępować z innymi zaburzeniami m.in. sensorycznymi, rozwojowymi etc.
   • Przykłady ćwiczeń zależne od stopnia, przyczyny i postępowanie terapeutyczne
 • Chód gołębi – czy tylko w stopie tkwi problem?
   • Metody oceny
   • Strategie leczenia zgodne z EBM i EBP

Dzień III (9:00-15:00)

 • Problem dziecka bólowego – wprowadzenie do medycyny bólu w pediatrii
 • Omówienie problematyki szeroko rozumianego bólu dziecka, jego typów i metod oceny
 • Reumatologia dziecięca:
   • MIZS
   • ŁZS
   • Toczeń / twardzina
   • Zespół MAS
   • Zespół CREST
 • Zespół bolesnej pięty w pediatrii:
   • Powiązania układowe
   • Choroba Severa
   • Deformacja Haglunda
 • Przedstawienie standardów leczenia w tym fizjoterapii w ww jednostkach chorobowych.
 • Wiotkość wielostawowa – charakterystyka stopy dziecka wiotkiego.
   • Strategie fizjoterapii
   • Strategie zaopatrzenia ortopedycznego
 • Przykłady ćwiczeń w wybranych wadach – w oparciu o analizę przypadków

SZKOLENIE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA ZAWODÓW MEDYCZNYCH

Prowadzenie szkolenia: mgr Piotr Kostrzębski (prowadzenie wiodące), mgr Małgorzata Sochanek, Monika Jarczewska

MIEJSCE SZKOLENIA: Ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, Budynek Główny wejście A ( główne) pierwsze piętro sala 265 (AWF POZNAŃ). 

Uczestnicy dostają: skrypt, certyfikat, materiały do pisania, słodki poczęstunek, kawa, herbata, woda