Status
Nie zarejestrowany
Cena
Wewnętrzny
Aktywuj dostęp
Dostęp do kursu jest zamknięty

Jałowe martwice, chód na palcach/chód gołębi, problem bólu narządu ruchu w tym stóp i kończyn dolnych u dzieci i młodzieży. Obuwie a napięcie mięśniowe.

Webinar będzie poświęcony szeroko rozumianej tematyce dysfunkcji stóp i kończyn dolnych wynikających z zaburzeń mechanicznych, które mogą manifestować się u dzieci m.in. bólem, zaburzeniem wzorca chodu, dyskomfortem.

Z pewnością Państwo słyszeliście o słynnych jałowych martwicach, przeciążeniach aparatu ścięgnistego – z czego mogą wynikać i czym są wspomniane dysfunkcje, czy może wręcz jednostki chorobowe, co współczesna nauka o tym mówi, jak leczyć – na te inne pytania odpowiem w trakcie szkolenia online.

Czy moje dziecko ma prawo boleć stopa/kolano/nóżka – często dolegliwości bólowe u dzieci są traktowane jako tak zwane bóle wzrostowe, jednak czy aby na pewno można tak do tego podejść? Jak badać dziecko pod kątem oceny bólu, dyskomfortu? Na co zwrócić uwagę w trakcie badania manualnego, neurologicznego? Czy spojrzenie internistyczne jest tutaj zasadne? Kiedy ból/dyskomfort powinien zaniepokoić?

Tematyka zaburzenia wzorca chodu, którą najczęściej spotyka się wśród dzieci i młodzieży dotyczy najczęściej pewnych monotypii i stereotypii ruchowych takich jak: chód na palcach (no właśnie czy jest idiopatyczny?), chód gołębi i inne. W trakcie szkolenia postaram się przedstawić problem rożnych wzorów chodu u dzieci z kilku perspektyw: z perspektywy czysto biomechanicznej, neurologicznej, morfologicznej a także nie zabraknie spojrzenia sensorycznego i aspektu emocjonalnego.

But a stopa i napięcie mięśniowe – postaram się jednoznacznie wyjaśnić obalając pewne mity na temat słynnego połączenia typu obuwie, napięcie mięśniowe, wady stóp. Czy obuwie wpływa aż tak mocno na globalny wzorzec napięcia mięśniowego, a jeśli tak to jak je oceniać i przełożyć to na kształt, typ stopy. Czym owo napięcie mięśniowe zatem jest?

Wstęp do dziecięcej reumatologii – objawy świadczące o możliwym problemie reumatycznym, czyli gdy ból daje Ci terapeuto ważną informację?

Plan szkolenia:

 • Podstawowa anatomia i fizjologia kości, ścięgien i ich rozwoju u dzieci i młodzieży
 • Czy jałowe martwice mają coś wspólnego z tendinopatią, zapaleniem czy to zupełnie odrębna jednostka?
 • Teoria i wstęp do biologii bólu ostrego i przewlekłego (podstawy)
 • Skale oceny bólu u dzieci i młodzieży
 • Metody oceny przyczepu ściegnistego u dzieci w obrębie kolana, stopy oraz strategie leczenia i rehabiltiacji dzieci dotkniętych problemem jałowych martwic
 • Mechanistyczny pogląd dotyczący tworzenia się przeciążeń aparatu ścięgnistego i entezy u dzieci i młodzieży oraz spojrzenie funkcjonalne, biologiczne i internistyczne
 • Schorzenie Haglunda Severa – czy aby na pewno należy te jednostki zestawiać ze sobą?
 • Działania fizjoterapeutyczne mogące płynnie i skutecznie modulować ból, zależny od stopnia rozwoju i postępu schorzenia
 • Ból wzrostowy – historyczne i współczesne teorie dotyczące występowania dolegliwości bólowych w obrębie kończyn dolnych, które dotyczą zjawiska tzw. wzrostowego bólu
 • Przeciążenie aparatu ruchu u dziecka – czyli jak nie ,,przestrzelić” z obciążeniem narządu ruchu?
 • Tkankowy zawór bezpieczeństwa – o czym mówi owa teoria odnośnie tworzenia się jałowych martwic, dolegliwości bólowych u dzieci i młodzieży?
 • Internistyczne spojrzenie na problem bólu wzrostowego
 • Obuwie a szeroko rozumiany problem napięcia mięśniowego u dzieci i młodzieży – w końcu jaki ten but powinien być?
 • Obuwie zależne od typologii stopy i możliwej deformacji i dysfunkcju
 • Czym jest tak naprawdę TONICZNOŚĆ mięśnia – czyli testem manualnym tego nie ocenisz, zatem jak patrzeć na problem napięcia mięśniowego i jakie są jego podstawowe typy?
 • Sensoryczność ciała dziecka, stóp
 • Jak stymulować dziecko w celu poprawy globalnego wzorca i czy spojrzenie LOKALNE jest czasami zasadne?
 • Chód na palcach, chód gołębi oraz inne stereotypie i monotypie ruchowe – spojrzenie mechanistyczne, internistyczne, sensoryczne na problem patologii wzorca chodu
 • Przyczyny chodu gołębiego i możliwe strategie rehabilitacyjne dziecka
 • Najpierw diagnoza potem działanie – poznaj przyczynę i nie dopuść do strukturalnych następstw braku diagnozy.
 • Jak wykorzystać ultrasonograf do oceny stanu funkcjonalnego i strukturalnego podudzia w patologii chodu na palcach?
 • Testy różnicujące możliwe przykurcze mięśni w podudziu
 • Testy oceniające podatność i mobilność łącza podskokowego u dziecka
 • Strategie rehabilitacyjne u dzieci z problemem chodu na palcach
 • Czy idiopatyczny chód na palcach – tak naprawdę istnieje?
 • Chód gołębi – jak ocenić, jak leczyć, ale wcześniej JAKA JEGO PRZYCZYNA?
 • Gdy u dziecka jest podejrzenie podłoża reumatologicznego dysfunkcji / bólu – jak oceniać, jak diagnozować i finalnie jak rehabilitować
 • Gdy wszystkie wcześniej omawiane dyfunkcje mają podłoże autoagresywne – co dalej
 • Wydolność dziecka, a szeroko rozumiany problem z postawą – co to ma wspólnego?